Brawa dla naszych lekkoatletów!

Posted: 19 Wrzesień 2014 in Aktualności

IMG_20140918_151017

18.09.2014r. w Kutnie odbyły się pierwsze  zawody w ramach Czwartków Lekkoatletycznych. Bardzo dobrze zaprezentowali się w nich uczniowie naszej szkoły. Oto najbardziej wartościowe wyniki:

600m Dz (rocznik 2002)
-I miejsce- Michalska Wiktoria
-II miejsce- Marta Kudrycka

60m Dz
-I miejsce- Nina Jankowska (rocznik 2002)
-III miejsce- Daria Zawisza (rocznik 2003)

Skok w dal Dz
-I miejsce- Nina Jankowska (rocznik 2002)
-I miejsce- Daria Zawisza (rocznik 2003)

300m Dz
-II miejsce- Patrycja Wesołowska (rocznik 2002)

60m Chł
-II miejsce- Krystian Sobczyk (rocznik 2003)

Skok w dal Chł
-III miejsce- Przemek Jóźwiak (rocznik 2003)

Rzut piłeczką palantową
-III miejsce- Anna Justyńska (rocznik 2002)

(J. Karbowski)

Aktualności

Posted: 7 Wrzesień 2014 in Aktualności

W dniu 29 sierpnia 2014 nastąpiło wręczenie aktów mianowania nauczycielom, którzy uzyskali w tym roku kolejny stopień awansu zawodowego po zdaniu egzaminów przed Komisją powołaną przez Wójta Gminy. Dwójka nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach otrzymała tego dnia z rąk Wójta Gminy Tadeusza Kaczmarka wspomniane wyżej akty. Procedurę awansu zawodowego pozytywnie przeszli nauczyciele: Anna Lachowicz i Jarosław Gołębiowski. Gratulacje !

(Jolanta Piotrowicz-Albiniak)

Informacja

Posted: 31 Sierpień 2014 in Informacje

Poniżej do pobrania szkolny zestaw podręczników i programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015:

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2014-2015

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2014-2015

Informacja

Posted: 26 Sierpień 2014 in Informacje, Uncategorized

Poniżej do pobrania w pliku word’owskim grafik przywozów uczniów do naszej szkoły w nadchodzącym roku szkolnym.
Uaktualniono 27 VIII 14, godz. 12.10.

PRZYWOZY W ROKU SZKOLNYM 2014-2015

Informacja

Posted: 25 Sierpień 2014 in Informacje

Dyrektor szkoły informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
odbędzie się 1 IX o godz. 9.30 :)

Od lutego do maja 2014 roku uczniowie klas O -III uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „W każdej mądrej głowie bezpieczeństwo i zdrowie” mającym na celu wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych oraz kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez właściwe zachowania, przyzwyczajenia i nawyki prozdrowotne.
Autorkami projektu i koordynatorkami działań były : Sylwia Gajewska i Lidia Brylska. Uczestnikami projektu byli uczniowie klas 0-III, pracowali oni pod kierunkiem swoich wychowawczyń. Zajęcia prowadzone były w ramach edukacji zdrowotnej i komunikacyjne, w korelacji  z różnymi edukacjami, w ramach zajęć pozalekcyjnych, na zebraniach z rodzicami, podczas spotkań ze specjalistami z Ośrodka Zdrowia, Policji, Straży Pożarnej , z pedagogiem szkolnym oraz podczas wycieczek szkolnych. Nauczyciele pomagali uczniom w realizacji zadań , zachęcali, mobilizowali i kierowali pracą i przebiegiem projektu , organizowali spotkania ze specjalistami i wycieczki w różne miejsca, przygotowali program słowno – muzyczny oraz pogadanki i pedagogizację rodziców. Podczas pracy stosowano formę indywidualną, zespołową oraz zbiorową. Większość zajęć opierała się na aktywności uczniów. Miały miejsce zabawy i gry dydaktyczne, dyskusje, burze mózgów, odgrywanie scenek. Uczniowie wykonywali prace plastyczne, plakaty z hasłem itp., a także słuchali prelekcji. Odbywały się inscenizacje, pokazy i ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy, konkursy wiedzy i umiejętności, praca z tekstem, emisje filmów, dyskusje, a także zajęcia ruchowe i w terenie.

Działania z lutego i marca opisywano już wcześniej na naszej stronie internetowej.
W kwietniu i maju uczniowie klas 0-III kontynuowali uczestnictwo w projekcie edukacyjnym „W każdej mądrej głowie bezpieczeństwo i zdrowie”. Ich działania przedstawiały się następująco:

• Z uwagą wysłuchali pogadankę pt.”Czy wiesz, co jesz?” , którą przeprowadziła Pani Lidia Brylska- opiekun PCK. Jej treść dotyczyła składników pokarmowych i ich roli w organizmie człowieka oraz wpływu odżywiania na zdrowie, wygląd i samopoczucie .

1

• Następnie uczniowie klas pierwszych stworzyli Naszą księgę zdrowia, w której zawarli rodzaje składników pokarmowych i zasady zdrowego odżywiania.
• Podczas wizyty w sklepie spożywczym oraz w warzywniaku w Strzelcach uczniowie uczyli się odróżniać zdrową żywność od niezdrowej w praktyce. Zrobili „mądre „zakupy, przeważające w warzywa owoce i soki.
• Zdając sobie sprawę jak ważny jest ruch dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci wykonywały gimnastykę poranną na dobry początek szkolnego dnia, ale i dużo czasu przebywały na placu zabaw, bawiły się bezpiecznie pod okiem wychowawców. Wcześniej omawiały niebezpieczne sytuacje, przypominały zasady, jak się bezpiecznie bawić i korzystać z urządzeń na placu zabaw.

23

• Ze zgromadzonych materiałów wykonały też gazetkę nt. Ruch warunkiem zdrowia oraz Nie szkodzić sobie o wadach postawy. Uczniowie omawiali ilustracje oraz uczyli się praktycznego postępowania, jak przeciwdziałać wadom postawy.
• Na zajęciach wychowania fizycznego organizowano dla nich zabawy
i ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne.

45

• Dzieci brały także udział w konkursie na najciekawszą pracę wyrazowo-obrazkową
(w języku angielskim) zorganizowanym przez panią anglistkę- Agnieszkę Gładysiak. I m-ce w konkursie zajęła Roksana Cichońska z I b, II m-ce Zuzanna Łabęcka z III b, a III m-ce Adrian Czapla z I a. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.

6

Oto zwycięskie prace:

7

• Uczniowie omawiali plakaty o zagrożeniach jakim są palenie tytoniu, zażywanie narkotyków i alkoholizm. Wymyślali hasła antynikotynowe.

89

• Podczas wizyty w Jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie uczniowie dowiedzieli się jak przeciwdziałać pożarom i jak sobie radzić w chwilach zagrożenia pożarowego. Poznali od podszewki pracę strażaków oraz obejrzeli sprzęt strażacki.

1011

1213

1415

• Najstarsi uczestnicy projektu, bo uczniowie klas II i III wzięli udział w teście wiedzy nt. Zdrowego stylu życia. Zwycięzcami okazali się: Bartłomiej Purchalak z klasy III b
i Maciej Gałązka z II b. Chłopcy otrzymali dyplomy i nagrody.

• W działania projektowe włączono także rodziców, którzy to są w dużej mierze odpowiedzialni za zdrowie swoich pociech. Na zebraniu z rodzicami wysłuchali oni prelekcji wychowawców nt. Telewizja, komputer-wróg, czy przyjaciel , przygotowanej przez panią Gajewską.

W czerwcu podczas Szkolnego Dnia Zdrowia uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy. Przedstawili, poprzez małe formy teatralne, ostatnią już przed wakacjami lekcję o zdrowiu i bezpieczeństwie.
Zaprezentowano następujące scenki :

Bezpiecznie na drodze:

1617

Nie ufaj obcemu:

1819

2021

Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki:

2223

24

Żyj zdrowo:

2526

2728

29

O tym jak Gucio z pszczółką Mają o czystość swoją i innych dzieci dbają:

3031

Ślicznie- higienicznie:

3233

34

Uczniowie recytowali, odgrywali role, śpiewali piosenki, prezentowali okrzyki. Nie zabrakło także zagadek, elementów tanecznych i sportowych.
Ciekawe rekwizyty i dekoracje pobudzały wyobraźnię uczniów. Na gazetkach widniały wybrane prace dzieci będące wytworami ich pracy.
Po występach wszyscy udali się na poczęstunek do miejsca przygotowanego przez rodziców zwanego KLUB SAŁATKOWY- SMACZNY I ZDROWY, gdzie konsumowali sałatki, surówki i inne zdrowe przekąski.

38 35 36 37

Wszystkie zaplanowane cele projektu zostały zrealizowane. Podczas jego realizacji na bieżąco prowadzono obserwację uczniów, ich zaangażowanie i kreatywność. Uczniowie czynnie i z entuzjazmem uczestniczyli w realizacji zadań projektu. Dzieci dały z siebie wszystko. Teraz ich głowy są już mądrzejsze o wiedzę nt. bezpieczeństwa i zdrowia, a dzieci bogatsze o wiele ciekawych i cennych doświadczeń. Zdobyte wiadomości i umiejętności uczniowie będą mogli praktycznie wykorzystać w życiu codziennym i sprawić tym samym, że będzie ono zdrowe i bezpieczne. I słówko na koniec…

Dyrekcji szkoły składam podziękowania za umożliwienie przeprowadzenia projektu,
a wszystkim dzieciom i nauczycielom biorącym udział w przedsięwzięciu, dziękuję za aktywne uczestnictwo i wkład pracy.

(S. Gajewska)

 

Czas na wakacje!

Posted: 1 Lipiec 2014 in Aktualności

Nasi uczniowie po raz ostatni odwiedzili w piątek szkołę. Teraz czas na wakacje!
Dyrektor szkoły Jolanta Piotrowicz-Albiniak pogratulowała uczniom nagrodzonych świadectwem z wyróżnieniem i nagrodami książkowymi. Najwyższą średnią w szkole- 5,55 uzyskały dwie uczennice: Anna Andrzejewska i Nina Jankowska.

Uczniowie osiągający najwyższe wyniki:

Klasa I A: Adrian Czapla, Jan Matysik, Weronika Rzymska
Klasa I B: Kamila Kruglak, Kinga Postolska, Traczyk Kacper, Kacper Michalak, Justyna Stańczyk
Klasa II A: Filip Panecki, Mateusz Żukowski, Magdalena Żukowska, Marta Chabowska, Oliwier Górkiewicz, Jan Modliborski
Klasa II B: Łukasz Bednarski, Maciej Gałązka, Klaudia Jankiewicz
Klasa III A: Weronika Cierpikowska, Szymon Krzeszewski, Krzysztof Gajewski, Katarzyna Grzegorczyk, Jakub Moziakowski, Kacper Sierant, Zofia Pawlicka
Klasa III B: Alicja Białek, Bartłomiej Purchalak, Zofia Rosiewicz, Łabęcki Marcel, Szymon Kowalczyk, Zuzanna Łabęcka, Przemysław Gajewski

Klasa IV A: Alicja Wojtasiak – 5,18, Tomasz Sobczyk – 5,18, Kamil Wiśniewski – 5,00, Franciszek Postolski – 4,82, Oliwia Szadkowska – 4,82
Klasa IV B: Michał Kaczmarek – 5,18, Maria Pawlicka – 5,0, Daria Zawisza – 4,81, Wiktoria Górkiewicz – 5,00, Aleksandra Sztanowska – 4,81
Klasa V A: Marta Bergier – 5,27, Aleksandra Chabowska – 5,18, Miłosz Brząkała – 5,09, Mateusz Denarski –5,0, Daria Janczak – 5,0, Andrzej Biniewicz – 5,0, Mateusz Jagieła – 5,0, Patrycja Wesołowska – 5,0, Michał Grabowski – 4,82
Klasa V B: Nina Jankowska -5.55, Anna Justyńska -5.18, Kacper Joachim – 5,09, Marta Kudrycka – 5,09, Kinga Solarska – 5,09, Zuzanna Ledzion – 5,0, Grzegorz Ochman – 5,0, Weronika Grobelska – 4,82, Weronika Micińska – 4,82
Klasa VI A : Paulina Oleczek, 5,18, Aleksandra Kowalska – 4,91
Klasa VI B: Anna Andrzejewska – 5,55, Sara Szymańska – 5,09, Julia Strzelecka – 5,0, Weronika Kaczmarek – 5,0, Wiktoria Kubicka – 4,91

Gratulujemy!

Rodzice odbierali gratulacje i podziękowania od Dyrekcji szkoły.
Rodzice uczniów klas szóstych szczególnie wyróżniających się w nauce ze średnią ocen powyżej 5,00 otrzymali listy gratulacyjne.
Zakończenie roku było również dobrą okazją dla uczniów, aby podziękować nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za ich trud, cierpliwość i poświęcenie włożone w pracę.

Pożegnaliśmy 41 uczniów klasy VI– wychowanków pani Agnieszki Kolczyńskiej i Marzeny Reszke. Wszystkim im życzymy sukcesów w nowych szkołach, a w życiu – wytrwałego dążenia do celu „by spełniać swoje marzenia”! Powodzenia!
Po rozdaniu nagród, uczniowie klas szóstych, przygotowali krótki program artystyczny, którym pożegnali szkołę.

Po części oficjalnej nadszedł czas na spotkania z wychowawcami w klasach.
Życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji, pełnych niezapomnianych przygód oraz wrażeń.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Piotrowicz – Albiniak

This slideshow requires JavaScript.